ANPR systeem

Een ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant met behulp van een ANPR camera kentekens van oprijdende auto’s. De gelezen kentekens worden enerzijds opgeslagen in het parkeersysteem of toegangscontrole systeem. Anderzijds kan er een vergelijking plaatsvinden met een referentiebestand, een lijst met kentekens welke toegang hebben tot het parkeervak, bedrijventerrein of privé omgeving.