Begrippen bij parkeren

ABRI
Een abri of wachthuisje is een kleine, niet afgesloten wachtruimte die beschutting biedt tegen de elementen. Binnen parkeren gebruikt om betaalautomaten in te plaatsen.

Anti Pass Back
Anti Pass Back (APB) voorkomt dat hetzelfde kenteken meerdere malen kan inrijden alvorens eerst te zijn uitgereden.

Abonnement
Een parkeerrecht dat aan een uniek gecodeerde ID (pas, kaart, transponder, kenteken etc.) gekoppeld is en dat gedurende een vrij instelbare periode binnen vrij instelbare dagen en tijden geldig is voor meermalig gebruik van de Parkeervoorziening, zonder dat hiervoor per gebruik betaald moet worden.

BMI / BMC
Brand Meld Centrale / Brand Meld Installatie.

Betaal-Webshop
Een digitale manier om betalingen te laten plaatsvinden via een mobiel device i.c.m. de digitale bank omgeving.

Calamiteit
Een ongewone gebeurtenis met mogelijk aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.

Camera
De apparatuur die geschikt is om (bewegende) beelden rondom onder meer in- en uitritten, betaalautomaten en in-, en uitgangen te brengen in de Centrale meldkamer.

Cashless betalen
Betalen bij een betaalautomaat waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van muntgeld en/of bankbiljetten, alleen debet- en creditkaarten.

CCTV
Closed Circuit Television (video surveillance).

Deurlezer
Apparaat om de loopdeur naar de parkeer-gelegenheid te ontgrendelen.

Dip&Go / Tap&Go
Betaling verrichten middels de bankpas volgens het insteek of contactloos principe.

Gezichtsherkenning
Een camera welke het gezicht scant en omzet naar een numerieke reeks.

Meldkamer
Een ruimte van waaruit gelijktijdig toezicht wordt gehouden op het functioneren van de Parkeervoorzieningen en de daar aanwezige apparatuur door middel van camera’s. Van hieruit is het mogelijk om alle apparatuur van de aangesloten Parkeervoorzieningen te bedienen en via intercom-verbindingen en camera’s contact te leggen met gebruikers van de Parkeervoorzieningen vice versa.

ESB
Enterprise Service Bus (ESB) is een softwareconstructie waarmee de communicatie tussen de afnemers van diensten (“service”) en aanbieders hiervan vereenvoudigd wordt.

GUI
Een grafische user interface met weergave van alle te beheren Parkeervoorziening.

IP
Voor de communicatie gebruik makend van het internet protocol.

KTH
Kentekenherkenning Systeem (KTH) dat de kentekens van de voertuigen van parkeerders detecteert bij de inrit en uitrit en zonder een kaartsoort opslaat. Andere veel voorkomende afkortingen zijn ANPR en LPR.

Kaartloos
Het parkeersysteem opereert zonder de uitgifte van een kortparkeerkaart.

Kortparkeerkaart
Een uniek gecodeerde kaart voor eenmalig gebruik welke wordt verkregen bij de inritterminal.

Onderhoud
Verschillende niveaus van onderhoudswerkzaamheden worden als volgt geclassificeerd: 1e lijns onderhoud Werkzaamheden die uitgevoerd worden door of namens de Opdrachtgever. 2e lijns onderhoud Werkzaamheden die uitgevoerd worden door de Leverancier of gespecialiseerde externe partij.

Opdrachtgever
Geeft de gunning (opdracht) tot levering en plaatsen van parkeerapparatuur.

Opdrachtnemer
Het bedrijf die gunning ontvangt en uitvoert.

Openingstijden
De tijden gedurende welke een bezoeker met zijn voertuig een parkeervoorziening kan in- en uitrijden.

Parkeerder
De persoon die gebruik maakt van de Parkeervoorziening voor het tijdelijk stallen van zijn voertuig.

Parkeercode
Unieke code welke i.c.m. het kenteken toegang verleent tot de parkeergelegenheid bij de deurlezer.

PMS
Parkeer Management Systeem (PMS) Managementcentrale(s) bestaande uit Software (Programmatuur), de database waarin transactiegegevens worden opgeslagen en de apparatuur (inclusief systeemprogrammatuur) waarop deze software draait. Inclusief Interfaces voor de aansturing van parkeerapparatuur en verbindingen met en tussen systemen.

Parkeerlocaties
Parkeerterreinen en parkeergarages.

PRIS
Parkeer Route Informatie Systeem.

PvE
Programma van Eisen.

Responstijd
De tijd na ontvangst van een melding van een Storing/Calamiteit tot het moment waarop de leverancier op de parkeerlocatie vertegenwoordigd is door middel van een medewerker, vertegenwoordiger of onderaannemer.

Touchscreen
Digitaal aanraakscherm met soft-touch buttons.

Storingen
Disfunctioneren met een technische oorzaak (hard- of software) dat de ongehinderde werking van een parkeersysteem negatief beïnvloedt.

Verwijsindex
De centrale parkeerdatabase Nationaal Parkeer Register (NPR) die Nederlandse gemeenten heeft ontwikkeld voor het parkeren. Alle ketenpartijen halen autorisatie voor toegang uit de Verwijsindex die aan dit NPR is gekoppeld. Het gebruik van één bron verzekert uniforme gegevens en actualiteit.

Web-based
Een Web-based applicatie is geschreven op basis van gestandaardiseerde applicatie servers en zijn ontworpen vanuit het oogpunt om toegankelijk te zijn via het Internet bij een Web browser.

Web-enabled
Een Web-enabled systeem is een applicatie, van oorsprong geschreven voor een cliënt/ server of mainframe omgeving dat herschreven is om toegankelijk te worden via een Web browser. Meestal wordt dit bereikt door  een nieuwe laag toe te voegen over de bestaande software.