Parkeerfaciliteit voor 250 parkeerplaatsen

Miva-betaalautomaat door Elpar

Project parkeerterrein Libra Revalidatie & Audiologie

Dit project betreft het parkeerterrein van Libra: een revalidatie- en audiologisch centrum. Dit parkeerterrein is momenteel afgesloten door middel van slagbomen. Toegang tot het terrein is afhankelijk van de reden van je bezoek. Ben je personeel of revalidant? Dan betreed je het terrein met een abonnementspas. Bezoekers kunnen óf een kortparkeerkaart trekken óf een intercomoproep doen om het parkeerterrein te betreden. Betalen is mogelijk bij de betaalautomaat bij de ingang van het centrum (P1).

Gewenste nieuwe situatie

Het doel is om het terrein ten volle te benutten en het dagelijks beheer wat betreft pasuitgave te vereenvoudigen. Naast personeel, leveranciers en taxi’s moet het ook voor bezoekers en andere externe huurders eenvoudig zijn om gebruik te maken van het terrein. Om het beheer en de toegankelijkheid te optimaliseren is één vorm van legitimeren gewenst. Kentekenregistratie heeft hierbij de uitgesproken voorkeur. Betalen geschiedt enkel middels pinpas.

Rolstoelvriendelijke parkeerautomaat

Samen met Libra hebben wij een betaalautomaat ontwikkeld rolstoelgebruikers. Een rolstoelgebruiker binnen Libra heeft ons geholpen en samen hebben we gekeken naar de juiste hoogte voor rolstoelgebruiker. Denk hierbij aan de juiste hoogte en gemak voor een pinterminal. Ook is deze zo geplaatst dat de privacy van de klant in tact blijft bij gebruik van een rolstoel. Alles om de personen in een rolstoel zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.