Toegangscontrolesysteem Transport en Logistiek

Bedrijven in de transport en logistieke sector dragen een enorme verantwoordelijkheid ten opzichte van hun klanten. Zo horen we regelmatig van bedrijven over diefstal van goederen en of complete opleggers. Er is duidelijk behoefte aan een sluitende toegangscontrole transport & logistiek op de parkeerterreinen van transporteur of distributeur.

Veel voorkomende problematiek zonder toegangscontrole Transport wereld

Als we kijken naar veel voorkomende problemen op terreinen zonder toegangscontrole transport zie we het volgende terug. Een vrachtauto rijd met oplegger het parkeerterrein van de transporteur of distributeur op zonder controle. Doordat een truck vaak niet te lang wil, of kan wachten, wordt de oplegger afgekoppeld en wordt een andere oplegger weer aangekoppeld. De chauffeur met desbetreffende truck kan zo weer snel verder en kan de oplegger op een gewenst tijdstip verladen worden. Door het wisselen van de truck met oplegger wordt het heel onduidelijk waar en wie welke oplegger mee heeft.

We spreken dan nog niet over een menselijke fout waardoor een verkeerde oplegger op de verkeerde plaats terecht komt. Daarnaast zien we dat er vaak een discussie over het aankomsttijdstip en het tijdstip van vertrek is. Dit heeft natuurlijk vaak te maken heeft met de wachttijd van een chauffeur. Bij sommige transportbedrijven is het ook heel belangrijk, wie er met welk gewicht geladen en of gelost heeft. Al deze herkenbare situaties zijn op te lossen door het toepassen van de oplossing toegangscontrole transport & logistiek van Elpar.

Heeft u vragen over toegangscontrole?

Bij vragen over toegangscontrolesystemen bent u bij Elpar aan het juiste adres. Maak een afspraak.

Kentekenregistratie en toegangscontrolesysteem transport

Maak gebruik van kentekenregistratie en toegangscontrole transport! Wij stellen voor om bij het inrijden en uitrijden kentekenregistratie toe te passen als toegangscontrole. Vanuit Elpar zijn wij gespecialiseerd in toegangscontrole op basis van kentekenregistratie. Voor de transportsector doen we dit op een speciale wijze waardoor het mogelijk is om truck en oplegger te koppelen. Door deze controle ook bij de uitrit te doen kunnen we in onze webbased software direct zien welke truck gekomen is met welke oplegger en zo ook weer vertrokken is. De registratie geeft inzage in wat er op uw terrein gebeurd.

Webbased software voor toegangscontrole in transport sector

In de toegangscontrole software worden de volgende zaken rondom inrijden en uitrijden bijgehouden:

 • Tijdstip van inrijden truck
 • Tijdstip van inrijden oplegger
 • Tijdstip van uitrijden
 • Tijdstip van uitrijden oplegger
 • Welke truck welke oplegger heeft
 • Aantal keer geparkeerd laatste x dagen (x door u te bepalen via parameter) met een tijdsduur langer dan y (y door u te bepalen via parameter) en niet voorkomend op de whitelist = z
 • Indien z > a (a door u te bepalen via parameter) = bericht naar meldkamer/beheerder

Voordelen toegangscontrole transport systeem

Als u kiest voor de toegangscontrole oplossing voor transport en logistiek van Elpar zijn de volgende bijkomende voordelen direct haalbaar.

 • Volledig inzicht in de bewegingen op uw terrein
  Stel dat er iets gebeurt op het terrein dan kunt u terugkijken wie het laatst is ingereden en in combinatie met overzichtscamera’s (welke te integreren zijn binnen eenzelfde “recording” server terug te halen of degene zonder schade binnenkomt en met schade vertrekt.
 • “Treintje rijden” is te constateren en te detecteren
  Als vrachtauto’s met elkaar meeliften door een vertraagde reactie van de slagboom en/of poort, is in onze software (middels een instelling) toch na te gaan of dit is gebeurt en wie dit is geweest. Dit vanwege het feit dat bij het detecteren van een nieuw voertuig direct een nieuwe inrijding wordt aangemaakt (al dan niet met geldig kenteken, maar wel zichtbaar in de software).
  Advies van Elpar is om ook door officiële bebording kenbaar te maken dat dit verboden is!
 • Wegingen van voertuigen
  De kentekens van de vrachtauto’s kunnen ook gekoppeld worden aan de wegingen en zo kan er na een inweging en uitweging vast gesteld worden wat er geladen of gelost is.
 • Beveiligingscamera’s
  De beveiligingscamera’s en de kentekencamera’s zijn volledig met elkaar te integreren. Deze integratie gaat zover dat beelden parallel aan elkaar kunnen worden afgespeeld en zodoende een volledige beweging in de garage te zien is (mits de volledige garage wordt afgedekt met camera’s, maar dat mag voor zich spreken).
  De gebruikte camera’s zijn allemaal IP gebaseerd en daardoor vanuit het volledige netwerk te zien en waar te nemen.
 • Loopdeur / fietsdeur
  Om de toegang van fietsers en voetgangers te waarborgen kunnen bij de loop-/fietsdeur aan beide zijden een paslezer geplaatst worden. Hierdoor kan deze deur altijd door iedereen bediend worden en is hiervan eventueel logging op te vragen. Het toegangscontrole systeem kan ook geheel geintergreerd worden in het camera systeem zodat bij elke beweging ook een foto ter beschikking wordt gesteld.
 • Rol meldkamer/beheerder
  Aangezien de software zelf een aantal beslissingen neemt is de rol van de meldkamer/beheerder feitelijk het opvolgen van de meldingen die uit de software komen. Door inzage te geven in de reden van doormelding (mee te sturen met de melding) en de meldkamer inzage te geven in de beelden kan deze snel en adequaat reageren. ◦De software zal altijd beheert moeten worden. Enerzijds moet registratie plaatsvinden van kentekens, alhoewel het mogelijk is om elke gebruiker dit zelf te laten doen middels een unieke toegangscode per appartement, anderzijds moeten de white- en blacklist mutaties en de mutaties van de uitgegeven, ingenomen en verloren passen doorgevoerd worden. Dit beheer kan gedaan worden door uzelf als bestuur of meldkamer,beheerder of Elpar.
 • Rol Elpar
  Elpar heeft in het operationele stuk in basis geen rol. Enerzijds leveren wij de software en apparatuur om dit alles mogelijk te maken binnen uw organisatie. Daarnaast zorgen wij dat alles bedrijfsklaar wordt opgeleverd compleet met hands-on training voor 1 of 2 mensen in uw organisatie.

Toegangscontrole transport met koppeling meldkamer

De meldkamer/beheerder zorgt voor de feitelijke afhandeling van een overschrijding van het foutief gebruik en of situatie die aandacht vraagt. Bovenstaande gegevens worden standaard 28 dagen bewaard. Langer bewaren kan natuurlijk ook. Ook een koppeling met uw bestaande planningssysteem behoort tot de mogelijkheden. Zo is het eenvoudig om een truck op een zogenaamde white list en/of blacklist te zetten. Indien een kenteken op deze blacklist staat wordt deze auto of truck niet meer toegelaten, ook niet als deze via de intercom wordt aangestuurd. Het plaatsen op en verwijderen van de blacklist wordt door de meldkamer/beheerder gedaan.

Kentekencamera toegangscontrole transport

De kentekencamera wordt meestal boven uw speedgate gemonteerd of tegen de slagboomkast. Door middel van lusdetectie wordt een signaal afgegeven aan de camera zodat deze weet dat er een auto voor de slagboom staat. Kentekenherkenning, na het lezen van het kenteken neemt de software de beslissing om de slagboom al dan niet te openen. Gezien de vele mogelijkheden van montage kunnen wij dan ook niet direct zeggen waar de kentekencamera gemonteerd wordt dit is afhankelijk van de situatie. Ook is het soms mogelijk de kentekencamera geheel in te bouwen. Dit wordt per situatie bekeken.

Software voor transport toegangscontrolesysteem

De bijgeleverde software voorziet in een white-list met abonnementenstructuur. In deze abonnementen kan per gebruiker aangegeven worden met hoeveel auto’s gelijktijdig mag worden geparkeerd en hoeveel verschillende kentekens mogen voorkomen in het systeem. Eventueel kan de software ook omgekeerd werken, namelijk als blacklist. Op basis van de software aanpassing voor het filteren van foute handelingen zal de blacklist automatisch gevoed worden. De Software is compleet webbased. Dit wil zeggen dat op elke computer met een webbrouwser de software gestart kan worden. Elke bewoner/parkeerder kan via een gebruikersnaam en wachtwoord zijn of haar handelingen verrichten. De mogelijkheden worden bepaald in de menustructuur van de software. De beheerder van de software mag natuurlijk meer handelingen verrichten dan een parkeerder.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer